Izolacja DNA/RNA i media transportowe

TANBead izolacja z skrawków tkanki FFPE -DNA FFPE Maelstrom

Specyfikacja techniczna


Opis

Zestaw do izolacji DNA z skrawków tkanki FFPE


Materiał do badań

Skrawki tkanki FFPE


Specyfikacja

  • Ekstrakcja DNA z skrawków tkanki FFPE o grubości 5-60 μm
  • Wstępna obróbka oleju mineralnego, a następnie działanie proteinazą K


Format

Auto Plate – płytki na 24 izolacje

Auto Tube – stripy na pojedyncze izolacje


Kompatybilne maszyny

Maelstrom 8

Malestrom 4800

Maelstrom 9600


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Numery katalogowe

TANBead OptiPure FFPE DNA Auto Plate:

nr. kat. M61PA46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M61PA46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M61PA46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 9600

TANBead OptiPure FFPE DNA Auto Tube (pojedyncze próby):

nr. kat. M61PS46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M61PS46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M61PS66 – 72 izolacje na aparat Malestrom 9600


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem lub materiałem klinicznym prosimy o kontakt z naszym biurem.