Izolacja DNA/RNA i media transportowe

TANBead izolacja z krwi -Total DNA Maelstrom

Specyfikacja techniczna


Opis

Zestaw do izolacji DNA z krwi


Materiał do badań

Pełna krew, zamrożona krew lub kożuszek leukocytarny


Specyfikacja

  • DNA genomowe
  • Objętość próbki: 300 μl krwi pełnej, krwi zamrożonej lub kożuszka leukocytarnego
  • Czas pracy: 30-40 minut
  • Wydajność: 2-5μg
  • Możliwość wykonania pojedynczych izolacji bez strat odczynnikowych


Format

Auto Plate – płytki na 24 izolacje

Auto Tube – stripy na pojedyncze izolacje


Kompatybilne maszyny

Maelstrom 8

Malestrom 4800

Maelstrom 9600


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Numery katalogowe

TANBead OptiPure Blood DNA Auto Plate:

nr. kat. M61EA46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M61EA46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M61EA46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 9600

TANBead OptiPure Blood DNA Auto Tube (pojedyncze próby):

nr. kat. M61ES46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M61ES46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M61ES66 – 72 izolacje na aparat Malestrom 9600


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem lub materiałem klinicznym prosimy o kontakt z naszym biurem.