Izolacja DNA/RNA i media transportowe

TANBead izolacja DNA na wykrywanie wirusowego RNA – Virial RNA Maelstrom

Specyfikacja techniczna


Opis

Zestaw do izolacji wirusowego RNA


Materiał do badań

Surowica lub zawiesina PBS


Specyfikacja

  • 200-400 μl surowicy dla większości wirusów RNA
  • Zintegrowana obróbka proteinazą K


Format

Auto Plate – płytki na 24 izolacje

Auto Tube – stripy na pojedyncze izolacje


Kompatybilne maszyny

Maelstrom 8

Malestrom 4800

Maelstrom 9600


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Numery katalogowe

TANBead Virial Auto Plate:

nr. kat. M635A46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M635A46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M635A46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 9600

TANBead Virial Auto Tube (pojedyncze próby):

nr. kat. M635S46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M635S46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M635S66 – 72 izolacje na aparat Malestrom 9600


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem lub materiałem klinicznym prosimy o kontakt z naszym biurem.