Izolacja DNA/RNA i media transportowe

TANBead izolacja wirusowego DNA/RNA – OptiPure Virial Maelstrom

Specyfikacja techniczna


Opis

Zestaw do izolacji wirusowego DNA/RNA


Materiał do badań

Surowica lub zawiesina PBS


Specyfikacja

  • 300-600 μl surowicy
  • Zintegrowana obróbka proteinazą K


Format

Auto Plate – płytki na 24 izolacje

Auto Tube – stripy na pojedyncze izolacje


Kompatybilne maszyny

Maelstrom 8

Malestrom 4800

Maelstrom 9600


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Numery katalogowe

TANBead OptiPure Virial Auto Plate:

nr. kat. M665A46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M665A46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M665A46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 9600

TANBead OptiPure Virial Auto Tube (pojedyncze próby):

nr. kat. M665S46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 8

nr. kat. M665S46 – 96 izolacji na aparat Malestrom 4800

nr. kat. M665S66 – 72 izolacje na aparat Malestrom 9600


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem lub materiałem klinicznym prosimy o kontakt z naszym biurem.