Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja RNA – Leptospira spp.

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens RIBO-zol-C


Technologia

izolacja RNA m.in. dla zestawów Leptospira spp.


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

50 izolacji


Numery katalogowe

K2-13-50-CE – 50 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.