Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja RNA – leukocyty, biopsja, zawiesina komórkowa

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens RIBO-zol-B


Technologia

izolacja RNA metodą AGPC (acid guanidinium/phenol/chloroform Chomczyński)


Materiał do badań

leukocyty, biopsja, zawiesina komórkowa


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K2-3-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.