Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA/RNA – osocze, surowica, kał, wymaz, mocz, ślina, biopsja, kleszcze

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens RIBO-sorb


Technologia

izolacja DNA/RNA na zasadzie adsorpcji na krzemkionce


Materiał do badań

osocze, surowica, kał, wymaz, mocz, ślina, biopsja, kleszcze, komary, pchły, wszy


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K2-1-Et-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.