Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA/RNA – wymaz, płyn mózgowo-rdzeniowy, ślina, krew, osocze

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens RIBO-prep


Technologia

izolacja DNA/RNA na zasadzie precypitacji izopropanolem


Materiał do badań

wymaz, krew, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, ślina


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K2-9-Et-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.