Infekcje dziecięce

TORCH

Parvovirus B19

real-time pcr
test jakościowy
test ilościowy

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

GeneProof Parvovirus B19 PCR Kit


Technologia

real-time PCR


Metoda

jakościowa i ilościowa


Specyficzność

GeneProof Parvovirus B19


Materiał do badań

osocze, krew pełna


Kompatybilne urządzenia

CFX Connect / CFX96 / Dx Real-Time PCR Detection System

GeneProof croBEE Real-Time PCR System

 


Kanały badania

FAM/Green

JOE/Yellow/HEX


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitroWielkości opakowań

25, 50, 100 reakcji


Informacje dodatkowe

technologia “hot-start”
zestaw zawiera UDG (uracyl-DNA glikozylaza)
kontrola inhibicji (wersja ISIN) lub izolacji i inhibicji (wersja ISEX)


Numery katalogowe

B19/ISIN/025 – 25 reakcji
B19/ISIN/050 – 50 reakcji
B19/ISIN/100 – 100 reakcji
B19/ISEX/025 – 25 reakcji
B19/ISEX/050 – 50 reakcji
B19/ISEX/100 – 100 reakcji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem, materiałem klinicznym lub zestawem do izolacji prosimy o kontakt z naszym biurem.