Diagnostyka prenatalna

OmniPlex QF – chromosomy 13, 18 , 21, X, Y

research use only

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

GeneProof OmniPlex QF PCR Kit


Technologia

ilościowy fluorescencyjny PCR (QF-PCR)


Specyficzność

aneuploidia chromosomów 13, 18 , 21, X, Y


Materiał do badań

płyn owodniowy, krew obwodowa, kosmki kosmówki, krew pępowinowa, tkanka płodu


Kompatybilne urządzenia

Applied Biosystems 310 Genetic Analyzer
Applied Biosystems 3500 Series Genetic Analyzer
Applied Biosystems 3130 Series Genetic Analyzer
Applied Biosystems 3100 Series Genetic Analyzer


Certyfikacja

RUO do badań naukowych


Wielkości opakowań

50, 100 reakcji


Numery katalogowe

OMNI/025 – 25 reakcji
OMNI/050 – 50 reakcji
OMNI/100 – 100 reakcji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem, materiałem klinicznym lub zestawem do izolacji prosimy o kontakt z naszym biurem.