Izolacja DNA/RNA i media transportowe

medium transportowe – plwocina, BAL, płyn owodniowy

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens Mucolysin


Technologia

medium transportowe ze wstępną obróbką śluzu


Materiał do badań

plwocina, płyn owodniowy, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

200 ml


Numery katalogowe

180-CE – 200 ml


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.