Izolacja DNA/RNA i media transportowe

medium transportowe z czynnikiem mukolitycznym

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens Transport Medium with Mucolytic Agent


Technologia

medium transportowe z czynnikiem mukolitycznym dla wymazów


Materiał do badań

wymazy


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

50 ml – 100 prób


Numery katalogowe

952-CE – 50 ml


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.