Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA/RNA – kulki magnetyczne

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens MAGNO-sorb


Technologia

izolacja DNA/RNA z wykorzystaniem kulek magnetycznych, zalecana do testów HCV, HBV, HIV


Materiał do badań

osocze


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K2-16-200-CE – 100 izolacji, objętość próbki 200 µl
K2-16-1000-CE – 100 izolacji, objętość próbki 1000 µl


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.