Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja RNA kolumienki

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

GeneProof PathogenFree RNA PCR Kit


Technologia

izolacja RNA na kolumienkach


Materiał do badań

surowica, osocze


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

50 i 250 izolacji


Numery katalogowe

IRNA050 – 50 izolacji
IRNA250 – 250 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.