Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA kolumienki

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

NLM DNA EXTRACTION


Technologia

izolacja DNA na kolumienkach


Materiał do badań

krew, kultury komórkowe, surowica, osocze i inne płyny ciała


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

25 izolacji


Numery katalogowe

AA1001 – 25 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.