Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA kolumienki

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

GeneProof PathogenFree DNA PCR Kit


Technologia

izolacja DNA na kolumienkach


Materiał do badań

krew, kultury komórkowe, surowica, osocze, mocz, ślina i inne płyny ciała


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

50 i 250 izolacji


Numery katalogowe

IDNA050 – 50 izolacji
IDNA250 – 250 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.