HPV

Infekcje układu moczowo-płciowego

Human Papilloma Virus (HPV) skrining 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + genotypowanie typów 16, 18, 45

real-time pcr
end-point pcr
test jakościowy
test ilościowy
genotypowanie
multiplex pcr

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens HPV HCR screen-titre-FRT PCR Kit


Technologia

real-time PCR i end-point PCR


Metoda

jakościowa i ilościowa


Specyficzność

1-dołkowy multiplex różnicujący:

 

dołek/probówka nr 1:

  • HPV 16
  • HPV 18
  • HPV 45
  • HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
  • kontrola wewnętrzna


Materiał do badań

wymaz, biopsja


Kompatybilne urządzenia

Rotor-Gene 6000/Q
CFX96 Real-Time PCR Detection System


Kanały badania

FAM/Green

Cy5/Red

JOE/Yellow/HEX

ROX/Orange

Cy5.5/Crimson


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Zalecana izolacja

Wielkości opakowań

110 reakcji


Informacje dodatkowe

kontrola izolacji i inhibicji

wersja end-point PCR wykrywa typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70


Numery katalogowe

R-V31-F-CE – 110 reakcji

V31-100F-CE – 110 reakcji – wersja end-point PCR


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem, materiałem klinicznym lub zestawem do izolacji prosimy o kontakt z naszym biurem.