Izolacja DNA/RNA i media transportowe

medium transportowe – krew

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens Hemolytic


Technologia

medium transportowe ze wstępną obróbką krwi – liza erytrocytów


Materiał do badań

krew


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 ml – 100 próbek


Numery katalogowe

137-CE – 100 ml


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.