Genetyka

Pozostałe

ESBL

real-time pcr
test jakościowy

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

GeneProof ESBL PCR Kit


Technologia

real-time PCR


Metoda

jakościowa


Specyficzność

β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania

różnicowanie najczęstszych polimorfizmów SHV-ESBL (w pozycjach 179, 238 i 240), CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9, CTX-M-25


Materiał do badań

aspirat


Kompatybilne urządzenia

Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System
CFX96/ Dx Real-Time PCR Detection System
LineGene 9600/9600 Plus
Rotor-Gene 3000/Q
SLAN Real-Time PCR System
GeneProof croBEE Real-Time PCR System


Kanały badania

FAM/Green

Cy5/Red

JOE/Yellow/HEX


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitroWielkości opakowań

25, 50, 100 reakcji


Informacje dodatkowe

technologia “hot-start”
zestaw zawiera UDG (uracyl-DNA glikozylaza)
kontrola inhibicji (wersja ISIN) lub izolacji i inhibicji (wersja ISEX)


Numery katalogowe

ESBL/ISIN/025 – 25 reakcji
ESBL/ISIN/050 – 50 reakcji
ESBL/ISIN/100 – 100 reakcji
ESBL/ISEX/025 – 25 reakcji
ESBL/ISEX/050 – 50 reakcji
ESBL/ISEX/100 – 100 reakcji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem, materiałem klinicznym lub zestawem do izolacji prosimy o kontakt z naszym biurem.