Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA – wymaz, mocz – metoda ekspresowa

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens EDEM


Technologia

ekspresowa izolacja termiczna DNA


Materiał do badań

wymazy, mocz


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K2-17-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.