Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA – żywność, pasze, tkanki

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens DNA-sorb-C


Technologia

izolacja DNA na krzemionce z użyciem czynnika chaotropowego


Materiał do badań

tkanki, żywność, pasze


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

50 izolacji


Numery katalogowe

K1-6-50-CE – 50 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.