Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA – krew, BAL, plwocina, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, biopsja, kał

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens DNA-sorb-B


Technologia

izolacja DNA na krzemionce z użyciem czynnika chaotropowego


Materiał do badań

krew, osocze, mocz, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, kał, biopsje, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K1-2-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.