Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA – wymaz, mocz

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens DNA-sorb-AM


Technologia

izolacja DNA na krzemionce z użyciem czynnika chaotropowego


Materiał do badań

wymazy, mocz


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K1-12-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.