Izolacja DNA/RNA i media transportowe

izolacja DNA – leukocyty

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens Cytolysin


Technologia

szybka izolacja DNA z użyciem czynnika hemolitycznego Hemolytic


Materiał do badań

leukocyty


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

100 izolacji


Numery katalogowe

K1-3-100-CE – 100 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.