Infekcje układu pokarmowego

Clostridium difficile

end-point pcr
test jakościowy

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

AmpliSens Clostridium difficile-EPh PCR Kit


Technologia

end-point PCR


Metoda

jakościowa


Specyficzność

Clostridium difficile


Materiał do badań

kał, próbki środowiskowe


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Zalecana izolacja

Wielkości opakowań

55 reakcji


Numery katalogowe

В23-50-R0,2-CE – 55 reakcji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem, materiałem klinicznym lub zestawem do izolacji prosimy o kontakt z naszym biurem.