Infekcje odzwierzęce

Borrelia burgdorferi

real-time pcr
test jakościowy

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit


Technologia

real-time PCR


Metoda

jakościowa


Specyficzność

B. burgdorferi sensu stricto, B. andersoni, B. bissetti, B. garini, B. afzeli, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica


Materiał do badań

krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, kleszcz


Kompatybilne urządzenia

Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System
AriaMx Real-Time PCR System
CFX Connect / CFX96/ Dx Real-Time PCR Detection System
LightCycler 2.0/480
LineGene 9600/9600 Plus

QuantStudio 3 Real-Time PCR System
Rotor-Gene 3000/6000/Q
SLAN Real-Time PCR System

StepOne Plus Real-Time PCR System
GeneProof croBEE Real-Time PCR System


Kanały badania

FAM/Green

JOE/Yellow/HEX


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitroWielkości opakowań

25, 50, 100 reakcji


Informacje dodatkowe

technologia “hot-start”
zestaw zawiera UDG (uracyl-DNA glikozylaza)
kontrola inhibicji (wersja ISIN) lub izolacji i inhibicji (wersja ISEX)


Numery katalogowe

BB/ISIN/025 – 25 reakcji
BB/ISIN/050 – 50 reakcji
BB/ISIN/100 – 100 reakcji
BB/ISEX/025 – 25 reakcji
BB/ISEX/050 – 50 reakcji
BB/ISEX/100 – 100 reakcji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymienione w specyfikacji aparatem, materiałem klinicznym lub zestawem do izolacji prosimy o kontakt z naszym biurem.