Izolacja DNA/RNA i media transportowe

automatyczna izolacja DNA/RNA

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

croBEE 201A Nucleic Acid Extraction Kit


Technologia

automatyczna izolacja DNA/RNA

do użytku z aparatem croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System


Materiał do badań

krew, surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, aspirat, wymaz, plwocina


Certyfikacja

CE IVD do diagnostyki in vitro


Wielkości opakowań

96 izolacji


Numery katalogowe

CBNA201A/096 – 96 izolacji


W celu uzyskania dokumentacji technicznej lub weryfikacji kompatybilności zestawu z innym niż wymieniony w specyfikacji materiał kliniczny prosimy o kontakt z naszym biurem.