Coronavirus COVID

Infekcje układu oddechowego

Astra Biotech Zestaw SARS-CoV-2 Triplex PCR

real-time pcr
test jakościowy

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu

Zestaw SARS-CoV-2 Triplex PCR

 

 


Opis produktu

Zestaw SARS-CoV-2 Triplex PCR jest jednostopniowym testem multipleksowym PCR w czasie rzeczywistym z odwrotną transkrypcją, służącym do wykrywania kwasów nukleinowych SARS-CoV-2 z wymazów z nosogardzieli, wymazów z jamy ustnej i gardła oraz próbek śliny od osób podejrzanych o zakażenie COVID -19.

Wykrywane sekwencje

Zestaw SARS-CoV-2 Triplex PCR Kit jednocześnie wykrywa fragmenty trzech specyficznych dla koronawirusa regionów kodujących białka ORF1ab, ORF8 i N, każdy na oddzielnym kanale detekcji. Tak zaprojektowany test ma większą skuteczność w detekcji patogenu, zwłaszcza w przypadku ewentualnych mutacji w regionach, w których wiążą się startery lub sondy.

Kontrole jakości

W celu kontroli jakości ekstrakcji RNA i reakcji odwrotnej transkrypcji test wykorzystuje określony zestaw starterów i sond fluorescencyjnych do transkrypcji jednego z ludzkich genów metabolizmu podstawowego. Kontrolę pozytywną stanowi mieszanina RNA transkrybowanych in vitro, które odpowiadają docelowym regionom genomu SARS-CoV-2.


Specyfikacja techniczna

Czułość analityczna 1000 kopii genomowego RNA z SC2 na 1 ml próbki
Czułość diagnostyczna 100%
Specyfika diagnostyczna 100%
Zawartość zestawu • mieszanina reakcyjna w 2 ml probówce
• polimeraza Taq DNA + odwrotna transkryptaza (RT)
• kontrola pozytywna liofilizowana
• kontrola negatywna
Elementy sterujące zawarte w zestawie • Endogenna kontrola wewnętrzna
• Kontrola pozytywna
• Kontrola negatywna
Zweryfikowane metody ekstrakcji Magnetyczny zestaw do ekstrakcji DNA / RNA (Astra Biotech GmbH)
Zestaw Prime DNA / RNA Extraction (Astra Biotech GmbH)
Przechowywanie od -18 do -30°C; transport w temperaturze ≤+25°C maksymalnie przez 5 dni
Przeznaczenie Do diagnostyki in vitro, CE


Technologia

Jednoetapowa reakcja odwrotnej transkrypcji i PCR w czasie rzeczywistym z detekcją sondy fluorescencyjnej

 

 


Specyficzność

SARS-CoV-2, COVID -19


Materiał do badań

Wymazy z nosa i gardła, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz ślina w pożywce transportowej lub roztworze NaCl.


Kompatybilne urządzenia

 • Qiagen Rotor-Gene Q
 • Corbett Research Rotor-Gene 3000/6000
 • Bio-Rad CFX96 / CFX96 Touch
 • Roche Light Cycler 96
 • Technologia DNA DTprime / DTlite
 • Sacace SaCycler


Kanały badania

 • ROX/Red
 • HEX/Yellow
 • Cy5/Crimson
 • FAM/Green


Certyfikacja

CE-IVD


Wielkości opakowań

1 op. zawiera 100 testów


Informacje dodatkowe

Korzyści:

Zaawansowany projekt testu:
• test typuje trzy fragmenty sekwencji specyficznych dla SARS-CoV-2, wybrane spośród najmniej zmiennych regionów w genach ORF-1ab, ORF-8 i N,
• Wykrywanie aż trzech specyficznych dla patogenu sekwencji zwiększa znacznie skuteczność testu w diagnostyce z racji możliwości wystąpienia mutacji w regionach, do których wiążą się startery lub sondy fluorescencyjne.

Kontrola całego procesu diagnostycznego
Endogenna kontrola wewnętrzna (transkrypcja jednego z ludzkich genów metabolizmu podstawowego) umożliwia monitorowanie jakości pobierania próbek, procesu ekstrakcji RNA, odwrotnej transkrypcji i amplifikacji PCR, a także reakcji wykrywania,
Kontrola pozytywna (RNA transkrybowane in vitro regionów docelowych) umożliwia monitorowanie jakości odwrotnej transkrypcji oraz reakcji amplifikacji i detekcji PCR,
Kontrola negatywna umożliwia monitorowanie potencjalnego zanieczyszczenia.

Procedura testu jednoetapowego
• Jednoczesne wykrywanie trzech sekwencji + kontrola wewnętrzna w jednej probówce,
• Kontrola wewnętrzna znajduje się już w mieszaninie reakcyjnej – nie jest wymagane dodatkowe pipetowanie.

 

UWAGA!

OFERUJEMY PEŁNE LINIE DIAGNOSTYCZNE POD KĄTEM 2019-nCoV:

 • APARTY DO IZOLACJI
 • APARTY REAL-TIME PCR
 • TESTY PCR

ROZWIĄZANIA W PEŁNI AUTOMATYCZNE JAK I OTWARTE.

 

W CELU OMÓWIENIA OFERTY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.


Numery katalogowe

7355052